rychlý kontakt: +420 797 974 229


NAŠE ČINNOST STOJÍ NA 3 ZÁKLADNÍCH PILÍŘÍCH


Zemědělské pozemky

 • koupíme kdekoliv po celé ČR
 • platba v hotovosti - 100 % garance
 • převzetí stávajících nájemních smluv

Chci vědět více



Lesy

 • odkoupení lesních pozemků po celé ČR
 • prověření skutečného stavu
 • veškerý právní servis

Chci vědět více

 


Investice

 • odkoupení stavebních pozemků
 • inženýrská činnost, příprava projektů
 • prověření lokalit

Chci vědět více

PROČ JE DOBRÉ SE DOMLUVIT PRÁVĚ S NÁMI ?

Po celé ČR

Léta zkušeností

Diskrétně

Napište nám

Výkup zemědělské půdy

Nástrojem pro určení tržní ceny za zemědělské pozemky může být "úřední cena podle BPEJ", která alespoň částečně ukazuje či naznačuje kvalitu zemědělských pozemků. Tržní cena půdy se odvíjí mimo jiné podle lokality, velikosti pozemků, jejich tvaru, dlouhodobosti nájemní smlouvy atd. atd. Rozmezí, ve kterém naše společnost provádí výkup pozemků, je od 27 – 35 Kč / m2 zemědělské půdy. Přesnou kalkulaci ceny Vašeho pozemku jsme schopni provést poté, co nám zašlete nebo sdělíte informace o Vašem pozemku. Platba probíhá ihned po uzavření kupní smlouvy, v naléhavých případech jsme schopni vyplatit zálohu ještě před kupní smlouvou. Nabízíme velmi rychlé a efektivní řešení.



Zprostředkování prodeje pozemku

V případě, že by Váš pozemek nebyl pro naši společnost vhodný k odkoupení, jsme schopni oslovit naše obchodní partnery a velmi rychle Vám zprostředkovat prodej. Dokážeme rychle zrealizovat jeho prodej a zajistit veškerý právní servis tohoto převodu. Vzhledem ke kontaktům na investory a podnikatele v zemědělství, které ve všech regionech máme, Vám můžeme být prospěšní rychlým zprostředkování prodeje Vašich pozemků.

Co ovlivňuje tržní cenu půdy ?

Výši tržní ceny zemědělských pozemků ovlivňuje zejména: 

 • kvalita pozemku pro zemědělské účely
 • celková výměra pozemků, tvar a počet
 • druh pozemků (zda-li se jedná o ornou půdu, trvalé travní porosty atd.),
 • podmínky a dlouhodobost nájemní smlouvy s nájemcem pozemku
 • lokalita a umístění pozemků v krajině
 • přístup k pozemkům
 • průběh pozemkových úprav v lokalitě,


Kontakt:

T: +420 797 974 229

E: petra.janeckova@ceske-farmy.com

ČESKÉ FARMY s.r.o.

Pražská 563 / 99

České Budějovice